Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Училище без насилие


Училище без насилие
В  Специално училище за ученици с увреден слух „ Свети  Иван Рилски“ гр. Търговище  дните  2- 19  ноември са обявени за дни на ненасилието в училище.
На 7 ноември в час на класа училищният психолог г- жа Тодорка Димова проведе беседа с възпитаниците ни на тема: „ Училище без насилие“.
Основна задача  на всички педагози  в Специалното ни училище е да възпитаме  децата ни да бъдат добри хора. Да изградим в тях нетърпение към насилието и любов към приятелството, емпатията и толерантността.
Добрата превенция води до добри резултати  в борбата с насилието. За него трябва да се говори открито и всеки ученик  да бъде ангажиран чрез личната си позиция агресията сред подрастващите да не бъде допускана.
За приятелството- това безценно богатство г- жа Димова разказа чрез приказка за цветовете, в чиято драматизация бяха включени слухоувредени ученици. Те влязоха  в роли, за да пресътворят героите на тази история и сами да достигнат до поуката ,  че с приятели светът е чудесен. Само силата на техните чисти взаимоотношения може да накара лицата ни да са усмихнати, слънцето да грее по- силно и небето да е в прекрасно синьо. И на фона на тази красота се появи дъгата на приятелството, която възпитаниците ни сътвориха с много желание и любов!
Тодорка Димова
училищен психолог
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни