Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Световният ден на розовата фланелка


Днес на 28.02.2024г. в училище СУУУС ,,Свети Иван Рилски“ отбелязахме световния ден против тормоза в училище.
                            Медицинското лице в нашето училище Христина Василева и педагогическия съветник Илия Илиев направиха презентация пред присъстващите в залата учители и ученици. Госпожа Василева запозна учениците с историята на розовата фланелка.
                            Господин Илиев обясни на учениците какво наричаме насилие, тормоз, кибертормоз и агресия. Организира учениците в три групи, които да отговорят на въпроса –
„Как се справяме с агресията?“
Първата група отговаряха като свидетели на насилие.
Втората група като обекти на насилие.
Третата група като жертва на кибертормоз.
                            Проведе се беседа като се обсъдиха отговорите между трите групи. Господин Илиев направи заключение с думите:
„Всички трябва да спазваме правилата.
Да уважаваме родители, учители и съученици.
Да уважаваме мнението на другите.“
                            Госпожа Тодорова, директор на нашето училище, поздрави участниците в беседата и благодари на колегите за добрата работа с учениците.
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни