Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


       През 2021 година по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“  Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски“ спечели и реализира проект на тема: „Реч, таланти, красота в тишината“. С него ще се даде възможност да се развият речевото общуване на учениците със слухов дефицит, да се формират мисленето и индивидуалните им качества по време на целодневната организация на учебния ден.  
     Със средствата по проекта оборудвахме стая за занимания по интереси, осигурихме материали, консумативи, книги и игри за групова и индивидуална работа на учениците в часовете за организиран отдих и занимания по интереси, което ще им даде възможност да развиват въображението си, сръчността и фината моторика, както и да развиват уменията и навиците си за четене с разбиране и стимулиране на интерес към него.
    Емоционалната удовлетвореност по време на дейностите по интереси ще изгради ценностна система за вербално общуване със събеседници, за преживяване на прекрасното и красотата в литературата и изкуството, за толерантност към всички участници в речевата ситуация и възможност за творческа дейност и изява.Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни