Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

ПРОЕКТНО БАЗИРАН ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ЗА АПОСТОЛА


ПРОЕКТНО БАЗИРАН ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК
ЗА АПОСТОЛА В СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С
 УВРЕДЕН СЛУХ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

         С проектно базиран интердисциплинарен урок в часа на класа учениците от VІІ и ІХа клас се включиха в националната инициатива „150 урока за Васил Левски“.
         Гости на урока „Памет за Апостола“ бяха госпожа Полина Тодорова - директор на СУУУС „Свети Иван Рилски“, госпожа Антония Колева - заместник-директор на СУУУС „Свети Иван Рилски“, класни ръководители.
         Учениците имаха предварително зададени проектни задачи от своите класни ръководители госпожа Йонка Генова и госпожа Надка Ботева, а също и свобода при избора на методи.
         Чрез специално подготвени от тях презентация и викторина по темата, те представиха живота и делото на Васил Левски, а техните класни ръководители влязоха в ролята на ментори.
         След това беше осъществена индивидуално-фронтална работа с учениците върху откъс от одата на Иван Вазов „Левски“. В процеса на тази работа беше използвана FM-апаратура за групова рехабилитация на слуха и говора.
         Един различен и много емоционален проектно базиран урок.
         Урок на истинско съпреживяване и преклонение пред безсмъртието на Левски.
         Защото Левски преобърна времето и го направи свое, посвещавайки духа и живота си на свободата....... Нашата свобода.

                           
                                                        Надка Ботева, главен учител
        
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни