Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
НП НП "Чиста околна среда - 2022г."
НП НП "Заедно в изкуствата и спорта"
Проект: Екокампус Проект: Екокампус " С дъх на здраве"
НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда” НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Услуги предоставяни от училището - Решение 704 Услуги предоставяни от училището - Решение 704
Образование за утрешния ден Образование за утрешния ден
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалистиCopyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни