Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
deafschool_tg@abv.bg

Стара версия на сайта

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда” НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Услуги предоставяни от училището - Решение 704 Услуги предоставяни от училището - Решение 704
Образование за утрешния ден Образование за утрешния ден
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалистиCopyright © 2016 - 2022 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни