Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В СУУУС "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"


ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В СУУУС "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"
На 4.09.2023г.в СУУУС "Свети Иван Рилски",гр.Търговище се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема:"Системи за контрол с поглед за изграждане на модерна защитена образователна среда,базирана на съвременни съоръжения (оборудване за онагледяване) и представяне на учебния материал чрез ИКТ в специалните училища за ученици с увреден слух. Обучението беше проведено от професор Морис Гринберг и доктор Евгения Христова. Темата предизвика професионален интерес сред екипа от силно мотивирани учители,които зададоха много въпроси по време на последвалото практическо обучение.
Надка Ботева,главен учител.Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни