Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Не на агресията!


Не на агресията!
На 9 ноември 2022 година ,възпитаниците на Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски“ посетиха Община – гр. Търговище. Наши любезни домакини бяха Общински съвет по наркотични вещества – Община Търговище, Превантивно информационен център.
Г- жа Галя Рашева проведе по много достъпен и интересен начин беседа на тема: „ Не на агресията!“. Получи се един добър диалог между нея и учениците, в който те изказаха твърдата си позиция, че силните хора помагат и подкрепят, а слабите показват безпомощност и прибягват до агресия.
Агресивните хора остават без приятели и са отритнати от обществото. Те много често извършват противообществени прояви. Позитивните, толерантните, емпатичните хора са тези, които правят света по-добър. Те са верни и прекрасни приятели, с които денят ни е слънчев и щастлив. Към общуване с тях трябва да се стремим и на тях да подражаваме! Затова ви изпращаме сърчице, символ на обичта и приятелството.То е призив към всички да кажем: „Не на агресията!“.

Изготвил:
Тодорка Димова
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни