Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ В ГРАД СЛИВЕН


НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ В ГРАД СЛИВЕН

На мило тържество госпожа Полина Тодорова - директор на СУУУС „Свети Иван Рилски“ връчи поощрителни награди на Айхан Рейхан Хикметов и на Емил Георгиев Георгиев от 9а клас от Конкурса за изработване на театрални кукли в гр. Сливен.
И двамата се обучават в паралелка от професионално направление „Производствени технологии - Текстил, облекло, обувки и кожи“; професия „Оператор в производството на облекло“ и са подготвени от госпожа Наталия Йорданова.


Надка Ботева, главен учител

 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни