Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Кариерно консултиране


Кариерно консултиране

На 29.05.2024 година в СУУУС "Св. Иван Рилски" се проведе среща за кариерно консултиране.
Г-жа Шабан и г-жа Маринова - кариерни консултанти от ОДК - гр. Търговище - представиха презентация на учениците - "Какво е професия?".
Обясниха на нашите възпитаници, че професия е прехрана, доходи, социална среда, място в обществото. Акцентираха върху професиите на бъдещето, свързани с компютри и с опазването на природата. Всеки ученик си направи дърво с желаната професия и си направиха гора на професиите.
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни