Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

ИЗЛОЖБА ПОД НАДСЛОВ: „111 ГОДИНИ СУУУС „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ГРАД ТЪРГОВИЩЕ


Училище. Какво е това?
         За всички нас учениците и учителите от СУУУС „Свети Иван Рилски“ в град Търговище, училището е втори дом.
         В него ние откриваме себе си, разбираме кои сме и какво можем.
         Затова всички обичаме нашето училище.
         На любимото училище е посветена изложбата под надслов: „111 години СУУУС „Свети Иван Рилски“, подредена от госпожа Галяна Георгиева.
         СУУУС „Свети Иван Рилски“ е специално училище от интернатен тип с държавно значение и е единствено по рода си за североизточния регион на страната.
         Началото на училището е поставено през 1911 година в град Варна, където е създаден „Държавен институт за глухонеми деца“, а през 1952 година този институт се закрива и се премества в град Търговище под името „Училище за глухи деца“.
         Екипът от специалисти - сурдопедагози в училището има отговорната мисия да образова, социализира и интегрира глухите деца. От 1995 година в училището са разкрити професионални паралелки. В тях учениците получават знания, умения и професионална квалификация в специалностите: „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и „Производство на облекло от текстил“.
         По-голяма част от завършилите ученици успешно се реализират в усвоените в училище професии.
         Животът в училището е изпълнен и с много извънкласни и извънучилищни дейности. Провеждат се различни състезания, изложби, конкурси.
         За значителния си принос към делото на глухите в България, училището е удостоявано със „Златна значка на Съюза на глухите в България, а за 100-годишния си юбилей е наградено със сребърен медал „За изключителен принос“ на Съюза на глухите в България.
         Вече 111 години СУУУС „Свети Иван Рилски“ върви по пътя на успеха.
         Устремено към бъдещето!!!

                                                        Надка Ботева, главен учител
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни