Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Действие при земетресение и пожар


На 7.03.2023 г. в СУУУС „Свети Иван Рилски“ се проведе тренировъчно занятие на тема: „Действия на щаба, педагогическия, административния, помощния персонал, учениците при земетресение и последвал го пожар“ по предварително подготвен план-сценарий. Всички участници се включиха активно. Учениците бяха изведени за изключително кратко време, усвоени бяха знания за реагиране при евентуално земетресение и при наличие на възникнал пожар, както и за оказване на долекарска помощ по време на бедствия и аварии.
Юрий Георгиев – старши учител ГЦОУДCopyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни