Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

ДЕНЯТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ „ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ГР. ТЪРГОВИЩЕ


ДЕНЯТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ „ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ГР. ТЪРГОВИЩЕ
         По традиция 9 май е Ден на ученическото самоуправление в СУУУС „Свети Иван Рилски“, гр. Търговище.
         Учениците за няколко часа бяха в ролите на директор, заместник директор, психолог и учител ГЦОД. В рамките на инициативата те организираха учебния процес, решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности в училището, а също и с посещението на Традиционния пролетен панаир „Изложение Търговище“.
         Госпожа Полина Тодорова – директор на училището, запозна своя заместник Хакан Рейхан Хикметов от 9а клас с организацията, дейността, функциите и отговорностите на директора и му връчи съответната длъжностна характеристика.
         Никол Миленова Иванова от 11 клас пое длъжността заместник директор, а Димитър Иванов Иванов от 10 клас влезе в ролята на училищния психолог. Емир Георгиев Андреев от 4 клас, Лоренцо Борисов Бисеров от 7 клас и Рикардо Искренов Бисеров от 9а клас изпълниха задълженията си като ръководители на групи, съответно 1-4 клас, 5-8 клас, 9-11 клас.
         Достойни заместници, които се справиха отлично със своите нови задължения и показаха силна амбиция и мотивация за работа.
         Всеки един от тях имаше възможността да почувства и изрази впечатлението си от заетата позиция, изразявайки желание да участва отново.
         Тази прекрасна традиция беше осъществена от екип, организиран от госпожа Йонка Генова. Традиция, която дава възможност за изява и непосредствено участие на учениците в организирането на училищния живот.
         В края на деня участниците в инициативата получиха грамоти за успешното си представяне.

Надка Ботева, главен учител
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни