Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

Да програмираме заедно!


Да програмираме заедно!
Специално училище за ученици с увреден слух се включи в инициативата „Европейска седмица на програмирането“. Учениците имаха възможност да видят как се работи в средата за визуално-блоково програмиране Scratch. 
Гост – лектор беше госпожа Ивелина Якова – ръководител направление ИКТ в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище, която показа на слухоувредените ученици как се съставя код чрез блокове за контрол на движението на героя, който се изпълнява от контролер платка Makey Makey. Всички, които имаха желание изпробваха контролер платката Makey Makey за управляване на създадения герой. 
След това видяха създадената в същата среда за визуално-блоково програмиране Scrach игра Pac Man, видяха множеството блокове, която я съставят, а накрая всеки който искаше имаше възможността да поиграе.
Учениците разбраха, че програмирането не е толкова сложно, когато се използват възможностите на визуално-блоковото програмиране , и че то ни дава възможност сами да разработим наш програмен проект.
Йонка Генова – старши учител  ИКТ
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни