Специално училище за ученици с увреден слух СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ гр. Търговище
гр. Търговище, ул. "Трети март" 38
(+359) 878 992 117
info-2500703@edu.mon.bg

Стара версия на сайта

"Как да се заявим?"


На 25.04.2024г., в СУУУС "Св. Иван Рилски" се проведе Ученическо събрание. Педагогическият съветник, г-н Илия Илиев, изнесе беседа пред учениците на тема: "Как да се заявим?".
Припомниха си различните видове емоции, назоваха ги и ги изразиха чрез жестовия език и езика на тялото. Г-н Илиев обясни на учениците, че разбирайки емоциите на другия, можем да преценим как да подходим към него.
Речникът на нашите възпитаници се обогати с думите - емпатия/съчувствие, помощ към друг човек/ и емоционална интелигентност - знания за емоциите.
 Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище. Политика за защита на личните данни